Disclaimer & Privacybeleid

Informatie krachtens § 5 van de Duitse mediawet:
Bedrijf: Vermietungsservice Winterberg GmbH
Adres: Am Waltenberg 4, 59955 Winterberg
E-mail: info@welcomeinwinterberg.com
Telefoon: +31 (0)118-236061

Kamer van Koophandel: Arnsberg, HRB 10653
Directeur: Dhr. A.G. (Gijs) Meerdink

Fiscaal nummer: 309/5731/4140
BTW-nummer: DE294297265

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 lid 2 RStV.
Dhr. A.G. (Gijs) Meerdink, adres zoals boven vermeld

Bronvermelding voor de gebruikte foto's en illustraties:
Adobe Stock, BookingExperts, eigen foto's en foto's van Ferienwelt Winterberg

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud 

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet instaan. Als dienstaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet op grond van de algemeen geldende wetgeving voor de eigen content op deze webpagina's verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse mediawet zijn wij als dienstaanbieders echter niet verplicht, doorgelinkte of opgeslagen externe informatie te controleren of onderzoek te doen naar omstandigheden, die duiden op onwettige activiteit. Verplichtingen ten aanzien van de verwijdering of het blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd van toepassing. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van bekendheid van een concrete rechtsovertreding. Bij het bekend worden van eventuele wetsovertredingen zullen wij deze content direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de content van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze onbekende content ook niet instaan. Voor de content van de gelinkte webpagina's is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de webpagina's verantwoordelijk. De gelinkte webpagina's werden ten tijde van het linken op mogelijke strafbare feiten gecontroleerd. Content in strijd met de wet was op het tijdstip van het linken niet waarneembaar. Een voortdurende inhoudelijke controle van de gelinkte webpagina's kan echter zonder concrete aanknopingspunten met betrekking tot een wetsovertreding redelijkerwijs niet worden verwacht. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website vervaardigde content en werken op deze webpagina's zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving ten aanzien van het auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere andere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is toestemming van de betreffende auteur respectievelijk maker noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze webpagina's zijn alleen voor privé- en niet voor commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de content op deze webpagina niet door de exploitant werd vervaardigd, wordt met het auteursrecht van derden rekening gehouden. Met name de content van derden wordt ook als zodanig kenbaar gemaakt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht tegenkomen, dan verzoeken wij u om ons dat te melden. Bij het bekend worden van de schending van rechten zullen wij dergelijke content direct verwijderen.

Privacybescherming

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, dan gebeurt dit, zoveel mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat de dataoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen de toegankelijkheid door derden is niet mogelijk.

Wij geven uitdrukkelijk geen toestemming aan derden voor het gebruik van de wettelijk verplichte vermelding van onze contactgegevens voor het aan ons versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot juridische stappen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door middel van spammail.

 Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-Plug-ins (Like-Button)

Op onze websites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “Like-button” (“vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van Facebook-plug-ins vindt u op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook “Like-button” aanklikt, terwijl u met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook uw bezoek van onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de website niet weten welke informatie wordt doorgegeven aan Facebook of op welke wijze Facebook deze informatie gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, logt u dan uit bij Facebook.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De via de Cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte van kracht is, van te voren afgekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere data van Google gecombineerd.

U kunt de opslag van Cookies via de instellingen van uw webbrowser verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u dan in bepaalde gevallen niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de Cookie opgeslagen en op uw gebruik van de website betrekking hebbende data (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze data door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Adsense

Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor het invoegen van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Door deze webbeacons kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze website worden geanalyseerd.

De via Cookies en webbeacons verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van reclameformats worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door u opgeslagen gegevens combineren.
U kunt de opslag van Cookies via de instellingen van uw webbrowser verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u dan in bepaalde gevallen niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking door Google van de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven manier en voor het eerder benoemde doel.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Registratie en doorsturen van informatie:
Met behulp van het Google +1 button kunt informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1 button ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor bepaalde content op de +1 button heeft geklikt, alsmede informatie over de pagina, die u bij het klikken op de +1 button heeft bekeken. Uw +1 klikken kunnen samen met uw profielnaam en uw foto als verwijzingen in Google-diensten worden ingevoegd, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.
Google slaat de informatie over uw +1 activiteiten op, om de Googlediensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1 button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat in ieder geval de voor het profiel gekozen naam dient te bevatten. Deze naam wordt in alle Googlediensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van content via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-Profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere aan uw identiteit gekoppelde informatie beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie:
Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u beschikbaar gestelde informatie volgens de geldende bepalingen van Google ten aanzien van privacybescherming gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs overzichtsstatistieken over de +1 activiteiten van de gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of aan gelieerde websites.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze website zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de Retweet button worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gelinkt en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden

Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van deze website niet weten welke informatie wordt doorgegeven aan Twitter en op welke wijze Twitter deze informatie gebruikt Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.
De privacy-instellingen van uw account bij Twitter kunt u veranderen op http://twitter.com/account/settings.